Neljässä maassa toimivalle organisaatiolle luotiin rajat ylittävä verkostopohjainen toimintamalli

Haaste

Neljässä maassa toimivalla kuluttajatuotteita tuottavalla pörssiyhtiöllä on yhteiset tuotteet ja markkinat, mutta jokaisessa maakohtaisessa yksikössä omat toimintamallinsa ja kulttuurinsa.

Ihmiset eivät tiedä, mitä muualla tapahtuu eivätkä tuotantojärjestelmätkään keskustele keskenään. Johtaminen ja kehittäminen on pääosin paikallista. Tämä vaikeuttaa yhteistyötä, tuotannon suunnittelua, toiminnan skaalautumista sekä toiminnan strategista ja operatiivista uudistamista. Liiketoiminta tänä päivänä on erittäin menestyvää, mutta miten tulevaisuuden menestys rakennetaan?

Työskentely

Yhdessä asiakkaan kanssa Renesans loi tulevaisuuskuvan, jossa organisaatio kirkasti omakuvansa ja toimintaympäristön ainutlaatuiset kasvumahdollisuudet. Osallistavasti ja yhdessä luotuun tulevaisuuskuvaan pohjautuen asiakas ja Renesans kehittivät uuden toimintamallin, jossa toiminnot organisoidaan maantieteelliset rajat ylittäviin, verkostopohjaisiin liiketoiminta-alueisiin perinteisten maakohtaisten hierarkioiden ja yhtiöiden sijaan.

Uusi toimintamalli rakentuu organisaation arvoketjun päävaiheisiin liittyvien autonomisten tiimien ja verkostojen ympärille. Verkostotoiminnan perustaksi selvitettiin yksikkökohtaisia vahvuuksia ja kehitettäviä asioita osallistavalla prosessilla.

Kulttuuria, johtamista ja johtamisjärjestelmää uudistettiin yhteisöohjautuvuuden ja yhteisen arvontuotannon vahvistamiseksi. Arvontuotannon ytimessä ovat liiketoiminta-alueiden yksilöjohtajien sijaan johtajatiimit.

Uuden toimintamallin roolien pohjaksi avainhenkilöiden talenttiutta ja johtamispotentiaalia arvioitiin uuden toimintamallin vaatimusten pohjalta. Myös johtamisen maaperää on lähdetty uudistamaan valmentavalla ja yhteiskehittävällä otteella.

Tulokset

Keskeisin ja oleellisin muutos liiketoiminnassa on se, että uudella toimintamallilla organisaation fokus siirtyy maakohtaisesta osaoptimoinnista kokonaisuuden menestyksen varmistamiseen. Uusi johtajatiimi-pohjainen johtamismalli on nostanut organisaation sisäisiä talentteja strategisen uudistamisen ja johtamisen avainpaikoille.

Verkostopohjainen toimintatapa rikkoo perinteisten hierarkioiden rajoja, kun yhteisön jäsenet kohtaavat arjen verkostoissa. Tämän pohjalta yhteisöohjautuva kulttuuri on alkanut rakentua. Verkostopohjaisen toiminnan edellyttämä uuden ajan johtaminen on syntynyt organisaatioon. Renesans jatkaa kumppanina uuden toimintamallin luomisessa ja käyttöönotossa.                         

    

Asiakkaan mietteitä

”Renesansin kanssa kemiat ja ajattelutapa kohdillaan. Pääsivät liiketoimintaan hyvin sisälle ja siksi olemme voineet antaa heille yhä suuremman roolin kokonaisvaltaisen uudistamisen tukemisessa.”

”Olette vähän niin kuin me: tarjoatte räätälöityjä ja yksilöllisiä palveluita ja sanotte, että onnistuu. Se selvitystyö, mitä olette tehneet ja malli, millä olette lähteneet asioita purkamaan, on osoittautunut toimivaksi.”

Kysy lisää

Niclas Lindgren
Niclas Lindgren

Strategioiden uudistaminen, muutosjohtaminen, organisaatioiden kehittäminen, julkinen sektori, CEO

niclas.lindgren@renesans.fi
+358 40 900 0480