Mitä ovat johtamisen illuusiot ja miksi niitä kannattaa purkaa?

Oletko ollut mukana laatimassa tai kommentoimassa työyhteisösi johtamisen kulmakiviä, arvoja tai kulttuurikäsikirjaa? Olet osallistunut määrittelyyn: Olette yhdessä nostaneet valokeilaan jotakin yhteisöllenne tärkeää ja sopineet, miten tämä tärkeäksi koettu asia tai tehtävä teillä tapahtuu tai toimii. 

Jos olette toteuttaneet prosessin hyvin, olette aktivoineet yhteisönne jäseniä yhteiseen ajatusten vaihtoon, joka parhaimmillaan sitouttaa yhteiseen tekemiseen ja teille optimaalisen määritelmän syntyyn. Määrittely itsessään on kannatettava asia, mutta emme usko asioiden ratkeavan pelkästään määrittelemällä.

Johtamisen illuusio syö innostusta ja resursseja

Luultavasti olet törmännyt myös illuusioon. Se on työyhteisössä kollektiivisesti määrittelemämme asia, jonka emme kuitenkaan koe tapahtuvan määritelmänsä mukaisesti. Määritelty ja koettu todellisuus ovat siis kaksi eri kokemusta; yhteisössä on kahden todellisuuden harha.  Taannoisessa aihetta käsitelleessä webinaarissamme osallistujat äänestivät kolme heitä työyhteisössään eniten mietityttävää illuusiota:

 1. Todelliset arvot eroavat määritellyistä arvoista.
 2. Hyvä johtamiskokemus syntyy määrittelemällä hyvä johtaminen.
 3. Kun työyhteisön arvot on sovittu, työyhteisö toimii niiden mukaisesti.

Illuusio työelämän käsitteenä ei ole vielä kaikille tuttu. Kaikki hieman pidempään työelämässä olleet ovat kuitenkin nähneet illuusioiden seurauksia. Kun huokailu, silmien pyörittely ja kyyniset ”Nää on taas näitä” -heitot korvaavat innostuksen, illuusiopeikko on tehnyt pesänsä työpaikan nurkkiin. (Illuusion jatkuminen voi näyttäytyä esimerkiksi painostavana tunnelmana, jota yhteistyökumppanimme Alf Rehn kuvaa Duunitorin kolumnissaan. )

Illuusion purkaminen on tärkeää, koska sen jatkuminen saa aikaan heikkoa luottamusta ja sitoutumista yhteisön tekemiseen. Illuusio voi myös kohdistaa resursseja vääriin kohteisiin. Organisaatiopotentiaali on sitä heikompi, mitä enemmän yhteisössä on illuusioita ja mitä suurempia ne ovat.

Kahden todellisuuden harha on monisyinen ongelma

Illuusiot ja kahden todellisuuden harha ovat monisäikeisiä ja vaikeasti jäljitettäviä kokemuksia, jotka usein pyritään ratkaisemaan helpoilla ja pelkistävillä keinoilla – Ehkä johtamisen kulmakivet toteutuisivat, jos järjestämme esihenkilövalmennuksen? Usein määrittelyn merkitys ylikorostuu ja ajatellaan, että asiat alkavat tapahtua toivotulla tavalla, kunhan vain määrittely on tehty.

Ihmiset voivat innostua määrittelystä, mutta jos siihen käytetään 80 prosenttia energiasta, kukaan ei enää jaksa uudistaa toimintaa, miettiä tukitoimia määritelmän mukaiselle toiminnalle eikä arvioida edistymistä.

Onnistu määrittelyssä fokusoimalla oikein

Määrittelyn osalta kisa ratkeaa maaperätutkimuksessa. Ymmärrämmekö, millaiseen maaperään muutos istutetaan ja mitä siellä kasvaa jo ennestään? Ratkaisevaa on se, mitä tapahtuu ennen määrittelyä ja sen jälkeen.

Kannustamme siirtämään fokuksen määrittelystä vaikuttavuuteen. Ennen kuin ryhdytään määrittelemään, on hyvä rehellisesti tunnistaa ja tunnustaa omat ja organisaation kyvykkyydet: ”Tässä olemme näine hyvinemme”. Onko minulla kyky ja halu uudistua? Entä työyhteisöllämme ja organisaatiolla?

Kun otamme ennen määrittelyä huomioon organisaation perimän ja kulttuurin valmiudet uudistumiseen sekä nykyiset käytännöt, päätöksentekovaltuudet ja vastuumäärittelyt, luomme paljon todennäköisemmin ihmisen kokoisen, toteuttamiskelpoisen ja arkeen soveltuvan määritelmän, joka ei tuota lisää illuusioita.

 1. Maaperän valmiuksien arviointi
 2. Uuden määrittely
 3. Määritelmää tukevien tukitoimien rakentaminen
 4. Toiminnan uudistaminen, edistyksen jatkuva ja aktiivinen havainnointi, tasapainottavat toimenpiteet

Miten ehkäistä ja purkaa johtamisen illuusioita?

Illuusioiden purkaminen ja määrittelyn onnistuminen riippuu organisaation maturiteetista. Organisaation valmiuksia ja kypsyysastetta illuusioidensa käsittelyyn voidaan arvioida tarkastelemalla:

 • Havainnoinnin kyvykkyyttä ja havainnointikäytäntöjen toimivuutta – Mihin havainnointi syöttää dataa ja mitä datalla tehdään?
 • Dialogin rehellisyyttä ja aitoutta
 • HR:n autenttisuutta ja rohkeutta
 • Jo aiemmin mainittua määrittelyn ja toimeenpanon tasapainoa
 • Avainhenkilöiden todellisia motiiveja ja valmiuksia

Kun nämä ovat hyvällä tasolla, on helpompi kaivaa esiin määrittelyn konkreettiset vastavoimat – Mikä ylläpitää tapahtumattomuutta? Illuusioita päästään todennäköisemmin purkamaan, kun ei tyydytä helppoon pikaratkaisuun, niin houkuttelevilta kuin ne saattavatkin vaikuttaa.


Minkä johtamisen illuusion sinä haluat purkaa? Ota yhteyttä niin jutellaan.

Olli-Pekka Ihalainen
Olli-Pekka Ihalainen​

Ihmisten johtamisen ja tuloksellisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Johtamiseen ja yhteistyöhön liittyvien toimimattomuuksien selvittäminen ja ratkaisut. Työyhteisövalmiuksien kehittäminen.

Niclas Lindgren
Niclas Lindgren

Strategioiden uudistaminen, muutosjohtaminen, organisaatioiden kehittäminen, julkinen sektori, CEO

niclas.lindgren@renesans.fi
+358 40 900 0480 

Facebook
Twitter
LinkedIn