Liiketoiminnan transformaatio: Case Paulig

Haaste

Eri brändit kokoavan One Paulig -organisaation perusintegraatio oli tehty, mutta toimiakseen yhdenmukaisesti Paulig tarvitsi laajan liiketoiminnan transformaation. Organisaatio oli heterogeeninen ja eri osilla oli vahvat kulttuuritaustat. Tavoitteena oli luoda yhteinen visio siitä, millaisia piirteitä tulevaisuuden liiketoiminnassa pitää olla.

Työskentely

Kaikki prosessit ja liiketoiminta-alueet kansainvälisesti osallistavat työpajat järjestettiin kolmen kuukauden aikana. Työpajoissa selvitettiin, millä alueilla toimitaan yhdenmukaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja mistä syistä tästä voidaan poiketa. Työpajoissa käytiin läpi koko pitkä toimintaketju asiakkaasta asiakkaaseen: toimitusketju, myynti ja talous. Kerätyn datan avulla pystyttiin tekemään fiksut ja perustellut valinnat.

Tulokset

Paulig sai hyvän pohjan arjen muutokselle kohti yhtenäistä toimintamallia ja löysi strategiset erottautumistekijät, joihin keskittyä.

Asiakkaan mietteitä

”Tuloksellinen tekeminen ja ratkaiseva vaikutus tavoitteisiin pääsemisessä. Positiivinen eteenpäin katsova ote, vaikka tilanteet vaikeita ja hyvin haastavia. Arja osaa luovia tuloksellisesti eteenpäin eri intressiryhmien välillä. Hänellä on selkeä näkemys, mitä pitää tehdä ja saa muut mukaan. Helppo ja mukava työskennellä yhdessä.”

Kysy lisää

Arja Julin-Nurmi
Arja Julin-Nurmi

Organisaatioiden uudistaminen ja muutosten todeksi tekeminen

arja.julin-nurmi@renesans.fi
+358 40 552 9699