Kykeneekö organisaatiosi
toteuttamaan strategiaansa?

Strategisten muutosten visio ja perustelut ovat yleensä melko selvät. Olennainen kysymys onkin ”kuinka valmiita ja kykeneviä olemme organisaationa toteuttamaan strategiaamme menestyksekkäästi?”.

Fokuksemme

Kokeneina organisaatioiden uudistamisen ja rakentamisen ammattilaisina autamme organisaatiotasi diagnosoimaan, suunnittelemaan ja rakentamaan strategiansa edellyttämiä kyvykkyyksiä.

Rakentaessamme organisaation valmiuksia toteuttaa strategiaansa, työskentelemme liiketoimintakriittisten kysymysten parissa, kuten:

  • Johtamisen arviointi ja kehittäminen koko organisaatiossa
  • Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt ja toimintojen strateginen asemointi
  • Arvoketjujen rakentaminen ja siilojen poistaminen/madaltaminen
  • Organisaatioiden, toimintojen ja kulttuurien integrointi yritysjärjestelyissä
  • Liiketoiminnan muutosten ja strategian toimeenpanon katalysointi

Roolimme

Asiakkaasta riippuen, meillä voi olla yksi tai useampi rooli katalysaattoreina strategialähtöisten organisaatioiden rakentamisessa:

  • VISIONÄÄRI: visionäärinä tehtävämme on laajentaa näkemystä, yhdistää tulevaisuuden trendejä organisaation tarpeisiin sekä tarkastella ulkopuolelta organisaation tavoitteita ja nykyistä toimintaa haastaaksemme sen status quon.

  • ARKKITEHTI: arkkitehteinä tuomme visioihin realismia ja toteutettavuutta. Suunnittelemme asiakkaan visioita ja tavoitteita vastaavan tulevaisuuden organisaation ja tuemme ihmisiä halutun muutoksen toteuttamisessa

  • RAKENTAJA: rakentajina käärimme hihamme ja autamme rakentamaan tulevaisuuden organisaation käytännössä. Fasilitaattoreina, konsultteina, valmentajina tai jopa väliaikaisina johtajina olemme aktiivisesti mukana asiakkaan organisaation arjessa, johtamisen, ihmisten ja kulttuurin kehittämisessä, rakenteiden ja käytänteiden luomisessa, uusien toimintatapojen toteuttamisessa ja asenteiden muuttamisessa.